Obozowe wspomnienia

Zgłoszenie do artykułu: Obozowe wspomnienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Szaruga za oknem,

ulice zamglone,

na deszczu świat moknie

i nudny jest dzionek.

Więc siedząc w pokoju,

by butów nie zmoczyć,

wciąż myślisz o pięknych dniach,

gdy obóz pod słońcem swe płótna roztoczył,

w jeziorze tak twardy był piach.

Ty, patrząc w dal, w błękit,

śpiewałeś piosenki,

a z tobą Jaś, Wojtek i Stach.

Niedługo już minie

dzień słoty, szarugi,

i znowu koc zwiniesz

w kopertę do drogi.

Ubranie w kąt ciśniesz,

tornister przytroczysz,

włożysz obozowy łach.

Gdy obóz pod słońcem swe płótna roztoczy,

w jeziorze, jak głaz będzie piach.

Ty, patrząc w dal, w błękit,

zaśpiewasz piosenki,

a z tobą Jaś, Wojtek i Stach.[1]

Bibliografia