Ogolone kobiety

Zgłoszenie do artykułu: Ogolone kobiety

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ogolone kobiety, ogolone dzieci

Elektryczne druty, ogolone dzieci

Mundury, karabiny

Mundury, karabiny

Pałki i hełmy, elektryczne druty

Ogolone kobiety, elektryczne kobiety

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Bierz karabin i strzelaj

Są takie knajpy, takie bramy

Takie osiedla, mecze stadiony

Są posterunki policyjne

Są porachunki mafijne

Nie czujesz się bezpiecznie więc uważaj na siebie

Nie czujesz się bezpiecznie więc uważaj na siebie

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Bierz karabin i strzelaj

Raz dwa trzy cztery maszerują oficery

Ein zwei drei vier kogo dziś zabiję

Odin dwa tri czetyrie już nie żyję

Odin dwa tri czetyrie już nie żyję

Ja mam nad głową dach, ty masz nad głową dach

A jednak coś nie tak, a jednak coś nie tak

Nie czujesz się bezpiecznie, więc uważaj na siebie

Nie czujesz się bezpiecznie

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Przemoc, przemoc dookoła nas

Bierz karabin i strzelaj.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://t-love.art.pl/.
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 02.02.2014].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 11.09.2014].