Ostatni taniec z podkowami

Zgłoszenie do artykułu: Ostatni taniec z podkowami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

męczą kowala sny stokrotne

czarne konie skaczą pod oknem

czarne konie z pręgą północy

już kowala mają w swej mocy

a woźnice co karetą powoziły

głupkowato śmieją się do szyby

nos spłaszczony i bocianie pięty

w kapeluszach na bakier podciętych

wydziwiają od ucha do ucha

aż się trzęsie kowalska buda

a po kątach zgarbione podkowy

tańczą tańczą ostatnie ukłony

już czarne konie jesieni zmierzchy

do progu na kolanach podeszły

już przysiadły na piersi kowala

już świat mu się całkiem oddala

zaświtało całkiem na biało

i ucichło całkiem złe licho

lecz kowal już się nie obudzi

po co mu kuć konie u ludzi[2]