Zgłoszenie do artykułu: Otwarte serca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jacy jesteśmy?

Na to pytanie,

kogo nie spytać,

jedną odpowiedź tylko zna.

Chcesz wiedzieć, jacy?

Proste: otwarci!

Każdy z nas przecież ma:

Otwarte serca,

otwarte dłonie

w geście przyjaźni;

gotowe pomóc

wszystkim, gdy trzeba,

zawsze odważne.

Otwarte dłonie,

otwarte serca

żywo bijące

młodości rytmem,

który prowadzi

prosto ku słońcu.

Jaki ty jesteś?

Na to pytanie,

jeżeliś z nami,

jedną odpowiedź tylko dasz.

Chcesz wiedzieć, jaką?

Jestem otwarty!

Przecież ty również masz:

Otwarte serca...[1]

Bibliografia