Pamiątka ze spływu

Zgłoszenie do artykułu: Pamiątka ze spływu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Żegnamy gasnący dzień

i mgły, co nad wodą,

i wiatr, co w szuwarach zaplątał się tak,

jak mucha we włosach rozczochranych,

i sen lipcowej nocy,

co błądzi gdzieś po dnie

z parą pasiastych okoni.

/Dobranoc, niebo, dobranoc, wodo,

dobranoc już, dobranoc./bis

La, la, la...

Już pora rozbijać namioty

i zbierać chrust na ognisko,

chleb kroić powszedni

i z wiadrem po wodę iść do zagrody.

Lecz jeszcze popatrzmy –

jezioro się złoci

i słońce czerwone tak nisko.

Dobranoc, niebo...[1]

Bibliografia