Pamiątkę dnia świątecznego

Zgłoszenie do artykułu: Pamiątkę dnia świątecznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

INTROIT

Pamiątkę dnia świątecznego,

Zesłania Duch Świętego,

Z Kościołem my obchodzimy,

I Dawcę darów wielbimy.

GLORIA

Chwała Bogu bądź naszemu,

W Trójcy Świętej jedynemu,

Który kocha ludzkie plemię

I śle szczęście Swe na ziemię.

EWANGELIA

Uczniowie na rozkaz dany

Poszli wnet między pogany;

I mocą słowa i cudów

Nawracają mnóstwo ludów.

CREDO

W sercu Boskie mocne słowo,

Które je przyjąć gotowo;

Spuść i nam światła promienie:

Boże, znikną błędów cienie.

OFFERTORIUM

Niegdyś na krzyżu spełniona,

Dziś bezkrwawie ponowiona

Ofiara Tobie się wznosi:

Przez nią lud o miłość prosi.

SANCTUS

Twój Majestat nieskończony,

Żadną myślą niezgłębiony,

Jakże człek pochwalić może,

Święty, wieczny, mocny Boże?

BENEDICTUS

Widzieliśmy Boga Syna

Pod znakami chleba-wina;

Boski pokłon Mu oddajmy,

Serdecznie Go powitajmy.

AGNUS DEI

Baranek Boży niewinny,

Ten sam, co z krzyża, nie inny,

Boga Ojca za nas prosi

I Krew odkupu zanosi.

KOMUNIA

Jezusa utajonego,

Zbawcę i Pana naszego,

Przyjmijmy do serca szczerze.

A On znów niech nasze bierze.

ITE MISSA EST

Twoja łaska, dobry Boże!

Niechże nam też dopomoże,

Abyśmy Ciebie kochali,

W miłości nie ustawali.[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 38–40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.