Pamiętasz była jesień

Zgłoszenie do artykułu: Pamiętasz była jesień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pamiętasz, była jesień, mały hotel „Pod różami”,

pokój numer osiem.

Staruszek portier z uśmiechem dał nam klucz.

Na schodach niecierpliwie całowałeś po kryjomu

moje włosy.

Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot, miły.

dzisiaj nie wiem już.

Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem

wiatru padł mi do nóg.

I wtedy zrozumiałam: to się kończy, pożegnania czas

już przekroczyć próg.

Pamiętasz, była jesień, pokój numer osiem, korytarza

mrok.

Ja nigdy nie zapomnę hoteliku „Pod różami”, choć

już minął rok.

Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą.

I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.

Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz

złych listów nie przynosi pod hotelik „Róż”.[1]