Zgłoszenie do artykułu: Paparazzi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Informacja zawsze dociera

Pcha się twoim oknem na świat

Jeden sygnał już afera

Międzynarodowy gwałt

Tuż nad sobą rozpościera

Gigantyczną siatkę ktoś

Ktoś kto będzie wszystko zbierał

I pokaże szybciej zło

Pierwszy chcesz zobaczyć tam siebie

Pierwszy zawsze chciałbyś mieć głos

Nie udawaj że o tym nie wiesz

Tylko tutaj pomógł ci ktoś

Papparazzi

Zapisane już pierwsze strony

Gazet tony wielki stos

Jakiś człowiek podstawiony

Już wymyślił drugie dno

Informacja wszędzie dociera

Pcha się twoim oknem na świat

Kiedy postać bohatera

Już gotowa jest na strzał[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://demono.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu De Mono [odczyt: 26.12.2013].