Papierowe skrzydła

Zgłoszenie do artykułu: Papierowe skrzydła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Żyję z dnia na dzień


Szczęście mija mnie


Jak ptak


Odkąd nie ma cię


Mnie już jakby mniej

To fakt

W sumie trochę źle

Metro, biuro, sklep


I łzy


Gdy w niebieskiej mgle

Nagle zjawia się


Twój list.

Papierowe skrzydła

Nasza miłość ma


Drogę do nas dobrze zna


Jeszcze nam nie zbrzydła

Jeszcze trzyma twarz

Choć mieszka wciąż na poste restante.

Papierowe skrzydła


Nasza miłość ma

Niesie czasem parę słów

Z losem zawsze wygra


I przegoni czas

Kondycji przecież ma za dwóch.

Żyję z dnia na dzień


Nic nie zmienia się


Od lat

Telegramy ślę


By goniły cię

Jak wiatr


W sumie bywa źle


Płyną dni, jak wiek

I łzy

Aż w porannej mgle

Nagle zjawia się

Twój list.

Papierowe skrzydła


Nasza miłość ma


Drogę do nas dobrze zna


Jeszcze nam nie zbrzydła


Jeszcze trzyma twarz


Choć mieszka wciąż na poste restante.

Papierowe skrzydła


Nasza miłość ma


Niesie czasem parę słów

Z losem zawsze wygra

I przegoni czas


Kondycji przecież ma za dwóch.

Papierowe skrzydła


Nasza miłość ma


Drogę do nas dobrze zna


Jeszcze nam nie zbrzydła

Jeszcze trzyma twarz

Choć mieszka wciąż na poste restante.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://halinabenedyk.pl/
Oficjalna strona internetowa Haliny Benedyk [odczyt: 11.11.2015].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 11.11.2015].