Zgłoszenie do artykułu: Parostatek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W starym albumie u mego dziadka

Jest takie zdjęcie, istny cud:

płynący w falach wśród mewek stadka

statek na parę sprzed lat stu.

Tłum marynarzy pokład mu zdobi,

słońce na górze pięknie lśni,

dobry fotograf to zdjęcie zrobił,

wszystko jak żywo, aż się cni.

Parostatkiem w piękny rejs,

statkiem na parę w piękny rejs,

przy wtórze klątw bosmana,

głośnym krzykiem już od rana

tak śpiewnie dusza łka.

Kąpielowy kostium włóż

i na pokładzie ciało złóż,

bo tutaj szum maszyny,

bo tu głosem dziewczyny

tak cudnie śruba gra.

Dziadek bosmanem był na tym statku,

wśród majtków wzbudzał wiecznie strach,

krzyczał, aż drżały na brzegu kwiatki,

cała załoga stała we łzach.

Lecz kiedy dziadek zapalił fajką,

tytoń mu zaczął płuca grzać,

dziadek wciąż nucił, tytoń się palił,

marzył, by wieki mógł tak trwać.

Parostatkiem w piękny rejs,

statkiem na parę w piękny rejs,

przy wtórze klątw bosmana,

głośnym krzykiem już od rana

tak śpiewnie dusza łka.

Kąpielowy kostium włóż

i na pokładzie ciało złóż,

bo tutaj szum maszyny,

bo tu głosom dziewczyny

tak cudnie śruba gra.[1]