Zgłoszenie do artykułu: Pasjans 1990

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W starej szkatułce dwie talie kart

szkatułka z perłowej masy

pokryte kurzem o wielu lat

czekają na lepsze czasy

damy królowie i cały dwór

sen taki śnią najczęściej

że jest tam gdzieś zielony stół

i graczy czyste ręce

Tyle razy na łopatki wyłożeni

W nieudanych pasjansach

Z głębokimi impasami pogodzeni

W brydżach i w preferansach

W starej szkatułce dwie talie kart

szkatułka z perłowej masy

pokryte kurzem o wielu lat

czekają na lepsze czasy

i my czekamy na lepsze dni

na złotą mannę z nieba

która po nocach wciąż się śni

i której tak nam potrzeba

Tyle razy na łopatki wyłożeni

W nieudanych pasjansach

Z głębokimi impasami pogodzeni

W brydżach i w preferansach

Tyle razy na łopatki wyłożeni

W nieudanych pasjansach

W dziwnym tańcu zapłakani, zagubieni

Choć nikt nie prosił do tańca[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.podbuda.pl/.
Oficjalna strona internetowa Grupy Pod Budą [odczyt: 03.08.2015].