Piechota morska

Zgłoszenie do artykułu: Piechota morska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Złotym skrzydłem szybuje wiatr

przez błękitnej fali nieboskłon

i horyzont kołysze się w takt,

maszeruje z piechotą morską.

Z lądu o morze umie się bić

morska piechota,

z morza na ziemię potrafi przyjść

przez desantowe wrota.

Chcesz nas poznać – na morze spójrz,

kiedy fala od szkwału jest szorstka:

nieugiętość i siłę ma burz

nasza sławna piechota morska.

Z lądu o morze...

Otulają bałtycki brzeg

orle skrzydła bandery polskiej –

idą wierne na życie i śmierć

bataliony piechoty morskiej.

Z lądu o morze...[1]