Pieśń o polskich dzieciach wywożonych z kraju

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o polskich dzieciach wywożonych z kraju

Informacje

Pieśń została nadesłana przez Stanisława Żelaznego w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Utwór był wykonywany przez oddziały Batalionów Chłopskich w powiecie Łuków, Radzyń Podlaski oraz Puławy.

Muzyka utworu to popularna melodia, która upowszechniła się ze szczególną siłą w czasie okupacji. Śpiewana była po podwórzach i pociągach, służyła różnym tekstom. W przekazie ustnym wątek melodyczny kształtował się wariantowo (por. wersję pieśni Żegnam ciebie, wioskoW całym świecie wojna już się zakończyła). Na Kielecczyźnie bliska wersja tej melodii została przystosowana do słów pieśni pt. Gdy po trzech latach z wojny powracałem[1].

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 98, 99, 513.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.