Pieśń orląt

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń orląt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Moc płomienna i hart stali

Niechaj zbroi polską młódź!

Wzleć, gdzie świt już zorzę pali

I hejnały święte budź!

Taki już Orląt los

Życia kwiat nieść na stos!

Taki już Orląt zew,

Polsce złóż życie, krew!

Duch ofiarny w Polsce słynie

I zadziwia cały świat!

Ducha budzim w swej drużynie

Od młodzieńczych naszych lat.

Taki już Orląt los...

Blask polskiego lśni oręża

I nad Wisłą sławny cud!

Czyn narodu tam zwycięża,

Z nim harcerski znojny trud!

Taki już Orląt los...[1]

Bibliografia