Pieśń towarzyska

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń towarzyska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Niech nas jedność łączy w koło,

Zgoda, miłość kwitnie nam,

Spłyną lata nam wesoło,

Aż do grobu ciemnych bram.

Bliżej do mnie, przyjaciele,

Jak ogniwa złączmy dłoń!

Przyjaźń kwiatem drogę ściele

I od troski strzeże skroń!

Samoluby w kątach siedzą,

Każdy z nich się w sobie źre,

Duszę troski w noc im jedzą,

Za dnia zazdrość w sercu wre!

A nam serce w licznem gronie

Od radości w piersi drga,

Serce w sercu błogo tonie,

Gdy przyjaźni błyśnie skra!

Hej! W kim serce zdrowe bije

I kto Boga w duszy ma,

Niech po kątach się nie kryje,

Niechaj świętą przyjaźń zna.

Niech, się łączy z przyjacioły,

Niech do dłoni wpada dłoń,

Żywot płynie mu wesoły,

Jak po rosie śpiew przez błoń.[1]

Bibliografia

1. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 87.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.