Piosenka liryczna

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka liryczna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już śnieg spłynął z gór i pierwiosnek już kwitnie,

i strumień, i łąka zaczyna znów żyć.

Zieleniej wśród pól i na niebie błękitniej,

i nie ma już gdzie przed miłością się skryć,

przed miłością się skryć, nie ma gdzie!

Bo miłość to ptak, co nie mija nikogo

pod każdym okienkiem zanuci swą pieśń.

A choć dobrze wiesz, że z nią smutki przyjść mogą,

jednak, gdy się kocha, ból łatwiej znieść.

Tęsknota i sny, i radosne spotkania,

i trwożne spojrzenia, i uśmiech bez słów,

tak chciałoby się odwlec chwilę rozstania,

lecz trzeba się rozstać, by spotkać się znów,

ach, by spotkać się znów, spotkać znów!

Bo miłość to ptak, co nie mija nikogo...[1]