To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy Waśniewski, Zbigniew (wybór, opracowanie)
Kaszycki, Jerzy (wybór, opracowanie)
Kurkiewicz, Jan (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1962

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

maj 1962

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S12

Infomacje

Zbigniew Waśniewski oraz Jerzy Kaszycki stworzyli śpiewnik, który samym tytułem sugeruje swoje przeznaczenie i zawarte w nim myśli przewodnie. We wstępie autorzy zwrócili szczególną uwagę na trzy cele przypisane publikacji:

– przede wszystkim jest to śpiewnik przeznaczony dla ludzi młodych sercem i duszą oraz pełnych energii do działania,

– wybrane pieśni to uniwersalny zbiór wszechstronnych utworów, które spełniają wymagania jakże zmiennej w nastrojach, pomysłach i zachowaniu młodości,

– założeniem twórców było skonstruowanie śpiewnika do śpiewania, a nie przeglądania przed uroczystą akademią, dlatego repertuar tekstów jest bardzo różnorodny: od utworów patriotycznych i religijnych po szlagiery ogniskowe i swawolne.

Waśniewski i Kaszycki tak określili swój projekt: Głównym naszym założeniem przy układaniu tego zbioru była chęć przeciwstawienia się opinii, jakoby młodzież polska była dlatego nie dość „rozśpiewana”, że... nie ma co śpiewać. Postawiliśmy sobie zadanie przyczynić się choć po trosze do uleczenia młodzieży polskiej z choroby śpiewaczego „sztywniactwa” i „drętwoty”.

Dostęp