Piosenka o flocie powietrznej

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka o flocie powietrznej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Najlepsze suknie szyje bezsprzecznie

zgrabna krawcowa floty powietrznej.

– La la la la,

dziewczyna ta

szaroniebieskie

maszyny ma!

Czasem po niebie włóczy dla wprawy białe,

nadziane wiatrem rękawy.

– La la la la,

wierzajcie mi.

Takie rękawy

niełatwo szyć!

Gdy przeszywała wraże okręty,

każdy szedł na dno, trochę pogięty.

– La la la la,

krawcowa ta

niejedną igłę

w zapasie ma!

Srebrne igiełki eskadr prowadzi

dłoń precyzyjna radiolokacji.

– La la la la,

dziewczyna ta

oczy i uszy

na miejscu ma!

Więc nieproszonych ostrzegam gości,

że kroi spodnie do szpiku kości.

– A jeśli kto

nie wierzy w to,

dawni klienci

objaśnią go![1]