Piosenka o przeprowadzce

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka o przeprowadzce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wszystkie graty już spakowane

W kącie pająk został na straży

A na schodach czeka pytanie

Co się w nowym miejscu wydarzy

Już zajechał meblowy wóz

Wyszli chłopcy czerwoni na twarzy

Porcelanę sam będę niósł

Co się w nowym miejscu wydarzy

Zamieniamy czasem miasta

a czasami tylko pietra

Nasza wielka przeprowadzka

Przeprowadzka nasza wielka

Pakujemy różne cacka bibeloty i pudełka

Nasza wielka przeprowadzka

Przeprowadzka nasza.

Nowe klucze dzwonią nareszcie

Nowy adres gościom podany

Zaraz pójdzie plotka po mieście,

że na starych srebrach jadamy.

że marmury mamy w łazience,

I w pokojach perskie dywany.

I w ogóle cholerne szczęście,

że się razem jakoś trzymamy.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.podbuda.pl/.
Oficjalna strona internetowa Grupy Pod Budą [odczyt: 03.08.2015].