Piosnka hułańska

Zgłoszenie do artykułu: Piosnka hułańska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Piosnka hułańska

Jedzie hułan lasem

Melodia:

starodawna[2]

utworu Pieśń podhalańska[2]

Bibliografia

1. Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 96.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 21, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.