Zgłoszenie do artykułu: Pod prąd

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie próbuj nigdy iść pod prąd

nie próbuj nigdy szukać przyczyn

z szeregu nie wyłamuj się

bo jesteś niczym, niczym

nie próbuj nigdy mówić nie

nie próbuj nigdy szukać przyczyn

jednostka wszakże zerem jest

ty również jesteś niczym

nie po to urodziłeś się

by z góry patrzeć na tłum szary

jesteś niewielkim elementem

z numerem w aktach zapisanym

idź pod prąd!

nie próbuj nigdy iść pod wiatr

wiatr zawsze głupcom wieje w oczy

wśród tłumu ukryj swoją twarz

bo wyżej dupy nie podskoczysz

nie próbuj głową walić w mur

bo tylko włosy swe okrwawisz

jak balon czaszka pęknie twa

i ślad po tobie nie zostanie.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].