Zgłoszenie do artykułu: Poemat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kocham cię bez ciebie życia już nie ma

kocham cię to właśnie jest mój poemat.

Księżyc spojrzał mi w oczy

i srebrną mgłą mnie otoczył tej nocy

i cichy sad w kraj z marzeń mych przeistoczył.

W kraju złud tym, który nazwy swej nie ma,

z gwiazd i słów wysnułem tę pieśń poemat.

Wiem, że jesteś daleko za siódmą górą

za rzeką w tę noc, noc jasną od gwiazd,

zwiewną, przejrzystą i lekką.[1]

Bibliografia

1. 

Walc: op. 39 nr 15, s. 16–18.