Pół żartem pół serio

Zgłoszenie do artykułu: Pół żartem pół serio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jestem jak światło

z cząsteczek i fal

jak srebrzysty medal

ja dwie strony mam

pół żartem, pół serio

pół jawa, pół sen

gdzie sen, tam i mara

gdzie radość tam łzy

gdzie zbrodnia, tam kara

gdzie wina, tam wstyd

pół żartem, pół serio

pół jawa, pół sen

zrozumieć niełatwo

lecz objaśnić też

ja jestem zagadką

więc odgadnij mnie

pół żartem, pół serio

pół jawa, pół sen

pół czarne, pół białe

pół światło, pół cień[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.variusmanx.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Varius Manx [odczyt: 13.10.2009].