Polska Madonna

Zgłoszenie do artykułu: Polska Madonna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Madonno, Polska Madonno

Panno z dzieckiem mów

Jak ty sobie radzisz

Nocą wśród złych snów?

Madonno, Polska Madonno

Skąd masz pieniądze na czynsz

Czy cię nie przeraża

Pająk albo mysz?

Damy ci kwiatek na Święto Kobiet

Czapkę na bakier i Polski obie

Damy ci wódki i bilet do kina

Kace i smutki i dwóje na szynach

Damy przyrzeczeń starych tysiące

I niedorzecznie małe pieniądze

Damy ci bełkot i stracha w polu

A dla małego miejsce w przedszkolu

Madonno, Polska Madonno

Panno z dzieckiem mów

Jak ty sobie radzisz

Nocą wśród złych snów

Madonno, Polska Madonno

Pusto w łóżku twym

Jaki w twojej głowie

Śpiewać musi rym

Damy ci kwiatek na Święto Kobiet...

Byle do nocy, byle do jutra

Tłucze się w tobie litania smutna

Sen cię otuli jak łaska boska

Polska Madonno, Madonno Polska

Sen ci daruje szminkę francuską

Piersi okryje szkarłatną bluzką

Sen ci daruje nadzieję płonną

Polska Madonno, Polska Madonno[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.marylarodowicz.pl
Oficjalna strona Maryli Rodowicz [odczyt: 10.02.2013].