Polski highway

Zgłoszenie do artykułu: Polski highway

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zwolnij ciut proszę cię nie przesadzaj

to nie droga żeby pędzić ponad sto...

jeśli chcesz by wszystko grało

i do domu wrócić cało

zdejmij stopę z gazu a ominiesz zło

Zwolnij ciut proszę cię poskrom zapał

wszak nie jesteś na tej szosie jeden sam

to nie „country Ameryka”

wkoło domy... brak chodnika...

zwolnij ciut... dobrze wiesz że rację mam

Ref.:

To polski „highway”... „highway”...

więc nie śpiesz się...

dojedziesz też...

To polski „highway”... „highway”...

wyluzuj się...

uśmiechnij się...

i jedź gdzie chcesz...

Zwolnij ciut proszę cię panuj nad sobą

po cóż ci ten dreszcz emocji i ten stres...

powiedz sobie: „nie ma sprawy...

parę minut mnie nie zbawi...”

potem odpręż się i pomyśl:

dobrze jest...

Zwolnij ciut proszę cię nie igraj z losem

ta brawura może nie opłacić się...

świat się przecież nie zawali

ważne byś dojechał cały

i byś cało też do celu dowiózł mnie

Ref.:

To polski „highway”... „highway”...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.gangmarcela.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Gang Marcela [odczyt: 13.12.2015].