Zgłoszenie do artykułu: Polskie serce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polskie serce

Autor słów:

Konarski, Feliks[1]

Autor muzyki:

Krzaklewski, L.[1]

Data powstania:

1942

Informacje

Piosenka powstała na terenie Związku Radzieckiego w lutym lub w maju 1942 roku. Jednostki Polskich Sił Zbrojnych utworzone na mocy polsko-radzieckiego układu z dnia 30 lipca 1941 roku przebywały wówczas w rejonie Taszkientu. Feliks Konarski kwaterował wówczas w miejscowości Ługowaja. W zbiorze wspomnień Piosenki z plecaka Helenki, który ukazał się w Rzymie w 1946 roku, wzmiankuje on, że motywem do napisania piosenki były słowa staruszki Rosjanki, u której mieszkał i która często zwracała się do niego: „Ot, mundur u was angielski, ale serce... polskie”. Wobec szerszego audytorium piosenkę wykonano dopiero w Teatrze Polskiego Żołnierza, który powstał w maju 1942 roku w Teheranie[1].

Bibliografia