Zgłoszenie do artykułu: Pompa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Stoi samotna pompa

w ulicy chryzopompa

przy placu

z rury gęba delfina

dawny świat przypomina

lecz na co?

czasem przyjdzie Słowacki

zamyśli się odfrunie

nawet nie dotknie

czasem list od Drużbackiej

zresztą wrony i gacki

samotnie (owszem samotnie)

uliczka jak sen kurzy

a księżyc taki duży

na poprzek

żałobne szumią tuje

pompy nikt nie pompuje

niedobrze

czasem czarnoksiężnicy

przystaną w tej ulicy

z gwiazdą Heroda

poszepcą zrobią swoje

lecz pompie pompie mojej

jakaż wygoda

więc śni się nocą pompie

ze wodnik z nieba zstąpił

i wreszcie

ryms-pyms i woda leci

i księżyc w niebie świeci

jak pierścień

są aktualne sprawy

kraj taki jest ciekawy

według Jerzego

a mnie ta pompa po co?

ta pompa dniem i nocą dlaczego

(nie wiem) dlaczego? stoi samotna pompa...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.turnau.com.pl/.
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Turnaua [odczyt: 06.07.2014].