Poor celebrity way

Zgłoszenie do artykułu: Poor celebrity way

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdyby moja kieszeń mogła mówić,

milczałaby całe dnie.

Jedni mówią do kieszeni drugich,

do mojej jakoś nie.

Gdyby moje buty rozum miały,

zabrałyby mnie stąd.

One na baczność ciągle stały,

i to był chyba błąd.

Gdyby mojej czapki nikt nie ruszał,

od czapy byłby świat.

Dość mam tych wszystkich z kapelusza,

tych wszystkich dobrych rad

Gdyby piosenka nie kłamała,

nie skłamałbym i ja.

Gitara by nie posiwiała

nie wiedząc w co się gra.

Coś do ubrania,

coś do zjedzenia,

ktoś do kochania,

gdzieś do błądzenia,

do spróbowania,

do usłyszenia,

i do widzenia

nic do stracenia,

zaraz mi lżej na mej

Poor celebrity way.[1]

Bibliografia

1. 

Czyści jak Łza.
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.