Pora dobrej nocy

Zgłoszenie do artykułu: Pora dobrej nocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Przyszła pora kołysanek

Przyszła pora utulanek

Przyszła pora namawiania do spania, do spania...

To jest pora dobrej nocy

To jest pora ciepłych kocy

To jest pora zasypiania, zasypiania...

Kiedy kleją ci się oczy

To już mówić nie ma o czym

To już trzeba tylko spać

Płynąć w kolorowym niebie

I odpocząć ciut od siebie

Żeby rano znowu chętnie wstać

We śnie wszystko jest ciekawsze

We śnie wierzysz, że na zawsze

Tak szczęśliwie i tak dobrze może być, może być

We śnie mogą wszyscy wrócić

We śnie możesz się nie smucić

We śnie możesz jeszcze piękniej żyć

Kiedy kleją ci się oczy

To już mówić nie ma o czym

To już trzeba tylko spać

Płynąć w kolorowym niebie

I odpocząć ciut od siebie

Żeby rano znowu chętnie wstać

Przyszła pora kołysanek

Przyszła pora utulanek

Przyszła pora namawiania do spania, do spania...

To jest pora dobrej nocy

To jest pora ciepłych kocy

To jest pora zasypiania, zasypiania...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.magdaumer.pl/
Oficjalna strona internetowa Magdy Umer [odczyt: 11.07.2014].