Zgłoszenie do artykułu: Powidz, Jasiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Powidz, Jasiu, czemu nie orzesz?

Czy ci wołki nie chcą ciągnąć,

czy płużek nie chce orać,

że ty nie orzesz?

Kasiu moja, ja bym ci orał,

żebyś mi ty poganiała,

na owróciu(1) buzi dała,

to bym ja orał.

O mój Jasiu, to być nie może,

żebym ci ja poganiała,

na owróciu buzi dała,

zachowaj, Boże![1], [2]


(1) owróć – ścieżka, którą się nawraca przy orce.

Bibliografia

1. 

Poźniak, Włodzimierz, Piosenki z krakowskiego, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955, s. 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Źródło piosenki: Jasienica, pow. Myślenice. W związku ze zmianami w administracyjnym podziale kraju istnieje możliwość dezaktualizacji informacji.

2. 

http://www.ispan.pl
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; wykonawca: Eleonora Kramarczyk; data zapisu: 15.05.1953 [odczyt: 20.05.2009].