Powitajmy piosenką

Zgłoszenie do artykułu: Powitajmy piosenką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Harcerze i zuchy,

harcerskie maluchy,

piosenką pokłońmy się wiośnie,

niech z nami zostanie,

jak może najdłużej,

niech świat kolorami rozbłyśnie.

W zapachu jaśminu

niech chwile nam płyną,

radujmy się słońcem i deszczem,

/dni szybko mijają

i oto po maju,

maj dłużej się ciągnąć już nie chce./bis

Harcerze i zuchy,

harcerskie maluchy,

piosenkę niech lato usłyszy,

niech z nami zostanie,

bo lato też ładne,

niech z nami hen, w Polskę wyruszy.

Zapachem poziomki

i śpiewem skowronka

zachęci do przygód i marszu,

/patrz, zboże dojrzewa,

a woda tak ciepła,

że wszystkim zachciewa się harców./bis

Harcerze i zuchy,

harcerskie maluchy,

z piosenką wchodzimy już w jesień,

ta mgła nas obudzi

i w polu się trudzi,

dzieciarnię zwołuje już wrzesień.

Kartofle w ognisku

upieką się szybko

i popiół na rżysku zostanie,

/wiatr chłodny zawieje

i liście uniesie,

lecz ciągle jest jeszcze tak ładnie./bis

Harcerze i zuchy,

harcerskie maluchy,

piosenki nam zima nie zmrozi,

choć buzie czerwone

i wody zaszklone,

saneczki nas będą w dal wozić.

W zapachu jodełki

zadzwonią sopelki,

Rok Nowy sikorki przyniosą,

/a dzieci śpiewają

i myślą o maju,

i wiosnę piosenką już proszą./bis[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik harcerski, s. 254–257.