Zgłoszenie do artykułu: Poza prawem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pułkownik Kurtz nie lubi takiej nudy

Książę już dłużej nie chce być indykiem

Mnie prześladuje mój przyjaciel

Mój własny obraz ze mną się rozstaje

dalej, dalej poza prawem

Dzień jeszcze trwa i wszystko można

Twoich przedsionków słyszę migotanie

Niebieski młynek miele czarną chmurę

Światło za wodą ciągle się zapala

dalej, dalej poza prawem

na tym polega koniec męki

na tym polega koniec wojny

życie po życiu poza prawem

życie po życiu poza prawem

na tym polega koniec męki

już wreszcie mogę przestać śnić

na tym polega koniec śmierci

na tym polega koniec wojny

poza prawem

Ten kto ucieka przed swym Bogiem

Ten kto ucieka przed demonem swym

Bywa, że nie ma nic gorszego

Mamoń w przypływach już odpływa

dalej, dalej poza prawem[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.armia.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 27.01.2010].