Przytul mnie życie

Zgłoszenie do artykułu: Przytul mnie życie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Za krótki dzień, za mało słów

Litości czas oszczędza już

A z każdym krokiem mam

Większy smak na życie

Nie umiem załamywać rąk

Żałować że już przeszło coś

Bo tyle jeszcze w nas

Wciąż czeka na odkrycie

Przytul mnie życie

Moje szczęście wielke przytul mnie w ukryciu

Widzę odbicie swoje w oczach twych

I nikt nie powie mi, że lepiej mogło być

Za krótki dzień, za mało słów

I pewnie tak zostanie już

Co z tego, mówię ci

Już godzin tych nie liczę

Przytul mnie życie

Moje szczęście wielke przytul mnie w ukryciu

Widzę odbicie swoje w oczach twych

I nikt nie powie mi, ze lepiej mogło być

I nikt nie powie lepiej było, mogło być

I nikt nie powie lepiej było, mogło być[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://andrzejpiaseczny.art.pl/
Oficjalna strona Andrzeja Piasecznego [odczyt: 04.07.2015].