Ptak na drucie

Zgłoszenie do artykułu: Ptak na drucie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak ptak

Na drucie

Jak pijak

W nocnym chórze

Próbowałem

Na swój sposób

Być wolny

Jak robak

Na wędce

Jak rycerz

W jakiejś starej księdze

Zachowałem dla Wolności

Swe chorągwie

   Jeżeli bywałem niemiły

   Mam nadzieję, że już wybaczyłaś

   Jeżeli nawet kłamałem

   Wiesz, że ciebie oszukać nie chciałem

Jak martwy

Noworodek

Jak bestia

Ostrym rogiem

Rozdzierałem każdego

Kto się zbliżał

Lecz przysięgam

Na tę pieśń

I na wszystko

Co czyniłem źle

Że dla ciebie

Te grzechy naprawię

   Zobaczyłem żebraka

   Wspartego na drewnianej kuli

   Rzekł do mnie

   – Nigdy nie żądaj za wiele!

   A piękna dziewczyna

   W drzwiach ciemnych stojąca

   Zawołała

   – Hej dlaczego nie prosisz o więcej?

Jak ptak

Na drucie

Jak pijak

W nocnym chórze

Próbowałem

Na swój sposób

Być wolny[2]