Pułk praski maszeruje

Zgłoszenie do artykułu: Pułk praski maszeruje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak werble zagrzmiał bruk

w słonecznym blasku złotym:

to idzie Pierwszy Pułk,

nasz Praski Pułk Piechoty.

/Tradycji dumnych sztandar nieś!

Pułk Praski maszeruje!/bis

Tradycje dumne masz,

maszeruj śmiałym krokiem,

ten żółty otok nasz

czwartaków jest otokiem.

Tradycji dumnych...

Ojczyzno, prowadź mnie

zwycięską drogą sławy,

tą drogą, którą szedł

Czerwony Pułk Warszawy.

Tradycji dumnych...

Nad Pułkiem sztandar lśni,

jak skrzydło się rozwinął,

w Berlinie z nami był

i wiódł nas pod Lenino.

Tradycji dumnych...

Jak werble zagrzmiał bruk

w słonecznym blasku złotym:

to idzie Pierwszy Pułk,

nasz Praski Pułk Piechoty.

Tradycji dumnych...[1]