Zgłoszenie do artykułu: Ręce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dziś tak bardzo ciężko jest pracować

Dłonie same zaciskają w pięści się

Bardzo ciężko dłonie wyprostować

Do klaskania zmusić je

Poprzeczek tyle jest do przeskoczenia

I każda wyżej od poprzedniej jest

O tyczce skaczmy, skaczmy bez wytchnienia

Choć w żyłach krew dyktuje jeden gest

Dobrze, że dwie silne ręce mam

Ręce uzbrojone w duże, silne dłonie

Dzięki nim ja sobie radę dam (dam, dam)

Póki jeszcze w piersiach ogień płonie

Jakieś dłonie leją nas w policzki

Łapówkarze biorą wciąż do łap

Z wierzchu lśnią rękawy, rękawiczki

W środku para chytrych grab

Łapy ubabrane w ziemskim gnoju

Wciąż wymagają dbania i chuchania

Piłat też mył łapy w czystym zdroju

Czy wśród was nie ma tego drania?

Dobrze, że dwie silne ręce mam

Ręce uzbrojone w duże, silne dłonie

Dzięki nim ja sobie radę dam (dam, dam)

Póki jeszcze w piersiach ogień płonie

Już za chwilę zalśnią dwie obrączki

Lśniący i brzęczący będzie świat

Dzięki wam, kochane, złote rączki

Zbudujemy nowy ład, zbudujemy (zbudujemy)

Zbudujemy nowy ład

Dobrze, że dwie silne ręce mam

Ręce uzbrojone w duże, silne dłonie

Dzięki nim ja sobie radę dam (dam, dam)

Póki jeszcze w piersiach ogień płonie

Dobrze, że dwie silne ręce mam

Ręce uzbrojone w duże, silne dłonie

Dzięki nim ja sobie radę dam (dam, dam)

Póki jeszcze w piersiach ogień

Jeszcze w piersiach ogień

Jeszcze w piersiach ogień płonie[1]

Bibliografia

1. 

Kabaret Nijak
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka