Red hot chili Big Cyc

Zgłoszenie do artykułu: Red hot chili Big Cyc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wczoraj miałeś brudne nogi, teraz kupuj dwa hot-dogi

Jeśli miałeś brudne ręce, nie chodź więcej już w sukience

To kiszona jest kapusta, widać z dala krzywe usta

Biodro Twoje bardzo duże, czas popijać już kałuże

Było sobie wesel sześć, była też spalona wieś

Były góry hen wysokie i zabrakło we wsi okien

Była też zielona trawa, bez niej kiepska jest zabawa

Kiedy głośno gra muzyka, to się szybko szerzy grypa

Gdy dostałeś dziś wypłatę, szybko zjadaj brudną szmatę

Ktoś ci strzela prosto w ryja, dzwoń do ciotki i do stryja

Gdy ci po tym dzwoni w uszach, dobra rada idź do stróża

Świadek w sądzie nie Jehowa, płynie woda kolorowa[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.bigcyc.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Big Cyc [odczyt: 27.11.2015].