Zgłoszenie do artykułu: Rewelacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Powiedz co czujesz teraz

kiedy stoisz tu powiedz

nie chcę być kaznodzieją

i wymądrzać się że więcej wiem

niechaj to będzie moja

albo twoja spowiedź

będziemy bliżej siebie

prawdziwy ruch to ma sens

to jest prawdziwy krok

rewelacja to jest to

to jest prawdziwy ruch

rewelacja uwierz mu

tak mocno tęsknię za tobą

kiedy nie ma nikogo

robię złe rzeczy bez ciebie

uciekam zatracam się

najgorsze chwile już były

nie wierzyłem skończyły się

otwieram oczy i patrzę

ty jesteś naprawdę

to jest prawdziwy krok

rewelacja to jest to

to jest prawdziwy ruch

rewelacja uwierz mu.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://t-love.art.pl/.
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 10.02.2014].