Zgłoszenie do artykułu: Roll Alabama

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy „Alabamy” kil już legł

– Roll, „Alabama”, roll!

Zaczął ją budować Jonathan Laird

– O! Roll, „Alabama”, roll!

W dół Mersey spłynęła pewnego dnia

– Roll, „Alabama”, roll!

Silny wiatr zachodni w morze ją gnał.

– O! Roll, „Alabama”, roll!

Z Fayal do Cherbourga z bronią szła

– Roll, „Alabama”, roll!

Kapitan Winslow doszedł na strzał.

– O! Roll, „Alabama”, roll!

Walczyli zaciekle przez cztery dni

– Roll, „Alabama”, roll!

Morze czerwieniło się od krwi.

– O! Roll, „Alabama”, roll!

Już trawers Cherbourga, ostatni strzał padł

– Roll, „Alabama”, roll!

Już ostatni Anglik do morza wpadł.

– O! Roll, „Alabama”, roll!

Tu historii tej już nadszedł kres

– Roll, „Alabama”, roll!

Spoczęła na dnie, grób tam jej jest.

– O! Roll, „Alabama”, roll![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://czteryrefy.pl/
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 24.06.2015].