Rozwinęła macierzanka

Zgłoszenie do artykułu: Rozwinęła macierzanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Rozwinęła macierzanka

nad Wisłą

kwiatuszeczków i pięćdziesiąt,

i tysiąc,

a nad każdym kwiatuszeczkiem

pszczoły

pracowitym, uzbrojonym

kołem.

Zakwitała moja Polska

nad Wisłą

każdej wiosny lat pięćdziesiąt

i tysiąc,

zasypiała ciemną nocą

pod śniegiem,

zima, lato, lato, zima,

szeregiem.

Aż zakwitła nam nad Odrą

i Wisłą

i nie damy jej pod śniegiem

już przysnąć –

ochronimy przed zamiecią,

sztormem

pracowitym, uzbrojonym

kołem.[1]