Zgłoszenie do artykułu: Runęły mury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Stary niedźwiedź z głodu padł

otworzono klatek drzwi

nie ma już imperium zła

po niedźwiedziu skaczą pchły

nie ma więzień, nie ma krat

możesz iść tam dokąd chcesz

ale strach wciąż siedzi w nas

ciągle patrzysz kto ma pejcz

nie ma z cegły murów

nie ma w oknach krat

ale strach przed batem

ciągle siedzi w nas

w białych komżach – niczym sen

jasnogórski obraz czci

tłum ubeków, trepów stu

modlą się aż ziemia drży

inni gryzą się jak psy

w strzępach jest już cały kraj

rację mamy tylko my

nas pokochaj – ujrzysz raj

nie ma z cegły murów

nie ma w oknach krat

ale strach przed batem

ciągle siedzi w nas

zaroiło się od hien

kombatancki teraz szpan

przy korytach wielki tłok

kiedyś my – a teraz nam

aroganccy słudzy kleru

kto rozpędzi bandę tą

absolwenci starych więzień

stróżami wolności są

nie ma z cegły murów

nie ma w oknach krat

ale strach przed batem

ciągle siedzi w nas.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].