Rybaczko, dziewczę hoże

Zgłoszenie do artykułu: Rybaczko, dziewczę hoże

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rybaczko, dziewczę hoże
Dedykacja: Marcelinie Sembrich
Cykl/seria: op. 13 nr 2

Autor słów:

Heine, Heinrich

Autor muzyki:

Gall, Jan Karol

Informacje

Trzy pieśni Z Włoch (Aus Italien) op. 13 wydał Leuckart w roku 1890 (zbiorowo i pojedynczo, na głos wysoki i niski) ze słowami w języku polskim i niemieckim. Pieśni nadają się raczej na głos męski (najlepiej tenorowy). Pieśń tę najpierw wydrukowano jako dodatek do „Echa Muzycznego i Teatralnego” 1888 z dnia 10 (22) listopada oraz w czasopiśmie „Świat” 1888 z dnia 1 grudnia[1].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.