Rysunki dla Jakuba

Zgłoszenie do artykułu: Rysunki dla Jakuba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To jest ziemia gromna, ogromna, hej,

To jest niebo, w którym mieszka Pan Bóg.

To gwiazda, z której ktoś

Wyrywa baobaby,

To ludzi wielki tłum,

Zmęczone ślady stóp.

Ludzie mają za ciężkie serca,

By się w niebo wzbić,

Ludzie mają, Jakubie, serca,

By złego się nie bać,

By się nie dać.

To ptaki godne, swobodne, hej,

To wodny znak, dziwny znak.

To kuli ziemskiej pół,

Raz na dzień słońce wschodzi,

W połówce drugiej, spójrz,

Na głowie chodzi świat.

Słońce wstaje, Jakubie, z klęczek,

By się w niebo wzbić.

Ludzie mają za ciężkie serca,

Za dużo w nich złego,

I dobrego[1]

Bibliografia

1. 

Moje piosenki dla dzieci, s. 9, 67, 68.