Rzeczy do zrobienia

Zgłoszenie do artykułu: Rzeczy do zrobienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Masz tyle rzeczy do zrobienia w życiu swym

Więc nie odkładaj niczego na potem

Docenci łysi od myślenia wmówią ci

Że obowiązek masz

Swą męskość cztery razy udowodnić:

Dom zbudować

Drzewo posadzić

Syna zmajstrować

Wroga zabić!

Tresują cię od urodzenia abyś pękł

Do szkoły poślą nim stracisz ochotę

Masz tyle długów do spłacenia wszystkim, że

Robotę łapiesz i 

Zostajesz karnym trybem w ich maszynie

Kręgosłup masz już przetrącony

Kaganiec mocno założony

I wiesz, ze musisz tak jak oni:

Dom zbudować

Drzewo posadzić

Syna zmajstrować

Wroga zabić![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.perfect.art.pl/.
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 04.07.2015].