Zgłoszenie do artykułu: Siła w nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Synowie i córki Polski Ludowej

Ciągle na topie, dbają o swoje

Młodzi Ludzie godni uwagi

Zostali gdzieś obok – całkiem sami

Ref.: Nie ma takiej siły

Która zniszczy to co w nas

Nie ma takiej siły

Która zniszczy to co w nas.

Każdy maskę dzisiaj zakłada

Liczy się kasa, liczy się władza

Mam uczucia, własne zdanie

Jestem sobą i tak zostanie

Ref.: Nie ma takiej siły...

Jeszcze żyję, oddycham i widzę

Potrafię kochać, potrafię nienawidzić

Nikt nie odbierze mi tego co robię

Jestem człowiekiem, myślę jak człowiek

Ref.: Nie ma takiej siły...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.farbenlehre.plocman.pl.
Oficjalna strona internetowa zespołu Farben Lehre [odczyt: 28.11.2016].