Zgłoszenie do artykułu: Ska Romana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Oszalał cały świat

Nawet mój starszy brat

Bo w radiu słyszy czad

Grają ska, ska, ska Romana

Te informację przyniósł Skiba

Big Cyca nie chcą w radiach grać

A, na to wstaje Piękny Roman

Od dziś będziemy grali ska

Iglesias ciężko przestraszony

Madonna już nie może spać

Bon Jovi też w dzienniku słyszał

Że Piękny Roman lubi ska

Oszalał cały świat

Nawet mój starszy brat

Bo w radiu słyszy czad

Grają ska, ska, ska Romana

Codziennie dzwoni tu Połomski

Carreras też telefon zna

I Penderecki dziś ujawnił

„Piszę operę w stylu ska!”

Wszystkie narody dziko tańczą

Bo czują co im w sercach gra

Nawet prezydent się z tym liczy,

Że Piękny Roman lubi ska[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.bigcyc.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Big Cyc [odczyt: 28.11.2015].