Zgłoszenie do artykułu: Słońce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Za długo milczę pewnie chcesz

Usłyszeć coś ode mnie

Właściwie wszystko jedno co

Byle słuchało się przyjemnie

Po co wspominać padał deszcz

A ty wybiegłeś ku mnie

Po co powtarzać ty to wiesz

A ja rozumiem

Nie będę pytać Cię o zdrowie

A ni czy drażni Cię ta plucha

Bo to co właśnie teraz powiem

To bardzo ważne słuchaj

Małe jasne to jest piwo

Duże jasne to jest słońce

Mała czarna to jest kawa

Duża czarna to jest noc

Noc odchodzi słońce wschodzi

Chyba nam go nie ubyło

Mała miłość to nic nie jest

Duża miłość to jest miłość

Łatwo się zgubić wielki świat

I tyle rzeczy na nim

I nie jest wszystko jedno co

Mówią do siebie zakochani

Bo coś jest prawdą a coś kłamstwem

Bez tego miłość bywa krucha

Więc proszę naucz się na pamięć

To takie proste słuchaj

Małe jasne to jest piwo

Duże jasne to jest słońce

Mała czarna to jest kawa

Duża czarna to jest noc

Noc odchodzi słońce wschodzi

Chyba nam go nie ubyło

Mała miłość to nic nie jest

Duża miłość to jest miłość[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.jerzysatanowski.com/.
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 09.10.2015].