Słowo jedyne – ty

Zgłoszenie do artykułu: Słowo jedyne – ty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zobacz!

Pająki tkały welon Twój,

Widzisz?

Z pajęczej przędzy tkany tiul.

Kiedy Ty, Ty, Ty staniesz rankiem przy mnie,

Błysną w nim klejnoty rosy.

Zobacz!

Rozwija się konwalii kwiat.

Słuchaj!

Dźwięk leśnych dzwonków niesie wiatr,

Kiedy Ty, Ty, Ty idziesz, idziesz ze mną,

Dzwonią wszystkie dzwony Ziemi.

Ty – jedyne słowo z wszystkich słów.

Ty – najwięcej znaczy z wszystkich słów.

Ty znalazłaś dla mnie uśmiech dnia.

Ty uczyłaś mnie jak kochać świat.

Zobacz!

Przejrzystej wody pełen dzban

Spróbuj!

W prezencie ślubnym strumień dał.

Kiedy Ty, Ty, Ty wzniesiesz pierwszy toast,

Wzniosą toast leśne echa.

Ty – jedyne słowo z wszystkich słów.

Ty – najwięcej znaczy z wszystkich słów.

Ty znalazłaś dla mnie uśmiech dnia.

Ty uczyłaś mnie jak kochać świat.

Popatrz!

Kobierzec z igieł utkał las.

Dzisiaj

Do ślubu będziesz po nim szła.

Kiedy Ty, Ty, Ty idziesz ze mną,

Kwitną wszystkie kwiaty Ziemi.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 28.05.2015].