Śmierć bohaterom

Zgłoszenie do artykułu: Śmierć bohaterom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

O krok przed czasem

i wciąż pod wiatr

szaleni jeźdźcy pędzą

odkrywcy lądów

mordercy zła

pożerają nieznaną przestrzeń

odnajdują się w wyścigu

rozkwitają w pełni biegu

zapomnieli że czas jest pętlą

rozbijają nowe mury

zdobywają skalne ściany

ich wojna zawsze jest świętą

żołnierze losu

królowie gwiazd

nie został po nich nawet pył

już biją w bębny

i w trąby dmą

dla bohaterów słychać hymn

już biją w bębny

i w trąby dmą

dla bohaterów słychać hymn

już płynie rzeka

tysiące głów

przez wyważone drzwi

przeminą lata

czasami dni

i sława zniknie jak śnieg

stepowy kurhan

pęknięty krzyż

to koniec tańca ze śmiercią

żołnierze losu

królowie gwiazd

nie został po nich nawet pył

już biją w bębny

i w trąby dmą

dla bohaterów słychać hymn.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].