Spotkanie z życiem

Zgłoszenie do artykułu: Spotkanie z życiem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Każdego dnia,

wśród szumnych prawd,

najprostsze z pytań

dyktuje świat:

Dokąd mam iść?

O co się bić?

Dla kogo warto żyć?

Jak w każdej grze,

musimy mieć

troszeczkę szczęścia,

by wiodło się.

W pogoni dnia

niejeden raz

poznamy życia smak.

Tak blisko nas

mija znów

kolejny longplay

dnia.

Więc jeśli coś

jesteśmy warci,

nie omijajmy

najmniejszej z szans.

Bo warto żyć

dla każdej z chwil,

nawet gdy niosą

radość i łzy.

Żebrak i pan,

święty i drań,

każdemu pełen dzban.

W zaułkach dnia

jest tyle barw,

nawet gdy życie

płata nam żart.

Nawet gdy los

wodzi za nos,

fortuny nigdy dość.

Tak blisko nas

mija znów kolejny

longplay dnia.

Więc jeśli coś

jesteśmy warci,

nie omijajmy

najmniejszej z szans.[1]

Bibliografia